Formularz Kontaktowy

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz

Stowarzyszenie JCI Kraków

ul. Nowogródzka 21/4
30-425 Kraków

NIP: 6772370562
REGON: 122640305
KRS: 0000425799

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego